Leon The Professional Extended (1994)

Leon The Professional Extended (1994)

  • bullet point Bảo trì ngày: 2021-02-13
  • bullet point Tình trạng: Complete
  • bullet point Còn có tên: OtherNames
  • bullet point Khởi chiếu ngày: 0001-01-01
  • bullet point Đã chiếu: 0 lần
  • Thể loại:
  • bullet point Được viết bởi:Writers
  • bullet point Đạo diễn là: Directors
  • bullet point Với sự tham gia của:Actors
  • Xem phim

Giới thiệu

Leon một sát thủ chuyên nghiệp, sống cuộc đời đơn độc, tách biệt với xã hội. Người bạn duy nhất của gã là một chậu cây xanh nhỏ, được gã chăm sóc và tưới nước mỗi ngày. Một ngày nọ, trong một tình huống sống còn, Leon quyết định mở cửa phòng cho cô bé Mathilda vào nhà, và do đó gã cứu được 3 mạng: cứu cô bé Mathilda khỏi những khốn nạn trong cuộc đời, cứu cậu thanh niên đã chết từ 19 tuổi leon sống tiếp, và cứu chậu cây xanh nhỏ.

Thể loại tượng tự