Lucy

Lucy

  • bullet point Bảo trì ngày: 2021-02-13
  • bullet point Tình trạng: Complete
  • bullet point Còn có tên: OtherNames
  • bullet point Khởi chiếu ngày: 2014-01-01
  • bullet point Đã chiếu: 0 lần
  • Thể loại:
  • bullet point Được viết bởi:Writers
  • bullet point Đạo diễn là: Directors
  • bullet point Với sự tham gia của:Actors
  • Xem phim

Giới thiệu

Bị bạn trai lừa đi giao hàng cấm. Rồi quất luôn hàng cấm trở thành siêu nhân. Scarlett Johansson trong vai Lucy cho chúng ta thấy không có gì là cô không làm được.

Thể loại tượng tự